Gazon przy dworze z Suchedniowa z początku XIX wieku w sektorze dworsko-folwarcznym – Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k/Kielc

Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni – sektor dworsko-folwarczny