Płot przy zagrodzie z Gęsic z XIX wieku w sektorze lessowym - Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k/Kielc

Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni – sektor lessowy