Chałupa z Szydłowa z 1705 roku w sektorze małomiasteczkowym - Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k/Kielc

Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni – sektor małomiasteczkowy