Wystająca ręka z dziupli w lipie widoczna ze ścieżki w Obszarze Ochrony Ścisłej - Białowieża, Białowieski Park Narodowy (22 lipiec 2018)

Białowieski Park Narodowy – okolice Białowieży