Leśna ścieżka - Bolimowski Park Krajobrazowy, okolice Ziemarów

Bolimowski Park Krajobrazowy – moje autorskie zdjęcia z okolic Ziemiarów