Wisła i wał wiślany - Kazimierz Dolny

Bulwar Nadwiślański w Kazimierzu Dolnym