Paśnik dla leśnych zwierząt w rezerwacie Modrzewina niedaleko Belska Dużego k. Grójca

Ciekawe miejsca: Rezerwat Modrzewina w zimowej scenerii