Gęś domowa – Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k. Kielc (7 grudzień 2017)

Gęś domowa