Gęś domowa – Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k. Kielc

Gęś domowa