Tratwa umożliwiająca dotarcie na drugi brzeg rzeki Narew przy kładce łączącej Śliwno z Waniewem - Śliwno niedaleko Białegostoku (21 lipiec 2018)

Kładka nad Narwią łącząca Śliwno z Waniewem niedaleko Białegostoku