Wodujący łabędź niemy - rezerwat Stawy Raszyńskie (11 marzec 2017)

Łabędź niemy