Odpoczywająca samica łosia, czyli klempa - Rezerwat Pokazowy Żubrów, Białowieża (22 lipiec 2018)

Łoś