Samica łosia, czyli klempa - Kampinoski Park Narodowy

Łoś