Łyska zwyczajna - rezerwat Stawy Raszyńskie

Łyska zwyczajna