Park etnograficzny – Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k. Kielc

Muzeum Wsi Kieleckiej – park etnograficzny i zwierzęta hodowlane, Tokarnia niedaleko Kielc