Gazon przy dworze z Suchedniowa z początku XIX wieku w sektorze dworsko-folwarcznym – Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k. Kielc

Muzeum Wsi Kieleckiej – sektor dworsko-folwarczny, Tokarnia niedaleko Kielc