Płot przy zagrodzie z Gęsic z XIX wieku w sektorze lessowym - Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k. Kielc

Muzeum Wsi Kieleckiej – sektor lessowy, Tokarnia niedaleko Kielc