Chałupa z Szydłowa z 1705 roku w sektorze małomiasteczkowym - Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k. Kielc

Muzeum Wsi Kieleckiej – sektor małomiasteczkowy, Tokarnia niedaleko Kielc