Koło młyńskie w młynie wodnym z Parszowa z 1853 roku w sektorze nadwiślańskim - Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k. Kielc

Muzeum Wsi Kieleckiej – sektor nadwiślański, Tokarnia niedaleko Kielc