Liczydło i tablica w izbie szkolnej Powszechnej Szkoły Publicznej z lat 30 XX wieku w chałupie z Woli Szczygielskiej z 1870 roku w sektorze świętokrzyskim - Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k. Kielc (7 grudzień 2017)

Muzeum Wsi Kieleckiej – sektor świętokrzyski, Tokarnia niedaleko Kielc