Wiatrak paltrak z Grzmucina z 1921 roku w sektorze wyżynnym – Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k. Kielc

Muzeum Wsi Kieleckiej – sektor wyżynny, Tokarnia niedaleko Kielc