Park etnograficzny – Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k. Kielc

Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni – park etnograficzny, zwierzęta hodowlane i inne atrakcje