Kozy saaneńskie i owce domowe – Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k. Kielc

Owca domowa