Bocian biały żerujący na podmokłej łące - okolice Lesznowoli k. Grójca

Ptaki: bocian biały