Spacer ścieżką dydaktyczną wzdłuż rzeki San – Rajskie, Bieszczady (19 maj 2016)

Rajskie niedaleko Terki w Bieszczadach