Paśnik dla leśnych zwierząt w rezerwacie Modrzewina niedaleko Belska Dużego k. Grójca

Rezerwat Modrzewina – okolice Grójca