Zadaszone altany i tablice informacyjne przy drodze w rezerwacie Modrzewina - okolice Belska Dużego k. Grójca niedaleko Warszawy (15 luty 2016)

Rezerwat przyrody Modrzewina – okolice Grójca