Zadaszone altany i tablice informacyjne przy drodze w rezerwacie Modrzewina niedaleko Belska Dużego k. Grójca (15 luty 2016)

Rezerwat przyrody Modrzewina – okolice Grójca