Kępy zarośli rosnące obok wzgórz znajdujących się na terenie rezerwatu przyrody Zimne Wody - okolice Buska-Zdroju niedaleko Kielc (23 czerwiec 2020)

Rezerwat Przyrody Zimne Wody – okolice Buska-Zdroju niedaleko Kielc