Wejście do wieży ruin zamku - Tudorów niedaleko Sandomierza (6 czerwiec 2020)

Ruiny zamku w Tudorowie niedaleko Sandomierza