Drzewka rosnące pośrodku rynku - Kielce (13 maj 2020)

Rynek w Kielcach