Odpoczywający ryś euroazjatycki - Rezerwat Pokazowy Żubrów, Białowieża (22 lipiec 2018)

Ryś euroazjatycki