Świetlik świętojański na łodydze trawy - Sztutowo

Świetlik świętojański