Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia WGR w Grójeckim Ośrodku Kultury - Grójec niedaleko Warszawy (30 listopad 2014)

Walne zgromadzenie Stowarzyszenia WGR

Witajcie!

W sobotę odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia WGR na 2015 rok. Po przyjściu członków i osób zainteresowanych nastąpiło jego oficjalne otwarcie.

Rozpoczęła Marta mówiąc o wszystkich zadaniach, wydarzeniach i osiągnięciach stowarzyszenia ukazując to jednocześnie na pokazie slajdów dla większej czytelności.

Potem nastąpiło wyczytanie podsumowania 2014 roku pod kątem przychodów i kosztów oraz innych koniecznych zapisów.

Po wyczytaniu zostało przeprowadzone głosowanie, a następnie ustalono terminy rajdów rowerowych w tym sezonie. Wysłuchano opinii, uwag i sugestii, po czym zebranie zostało oficjalnie zamknięte. Wtedy mogliśmy sobie towarzysko porozmawiać, a potem rozejść się z dobrym humorem i nadzieją nadchodzących rajdów do domów.

lukenkuken