Skrzydło mieszkalne w zamku z połowy XIV wieku ufundowanego przez Kazimierza Wielkiego - Kazimierz Dolny

Zamek w Kazimierzu Dolnym