Front zamku - Stopnica niedaleko Tarnowa (23 czerwiec 2020)

Zamek w Stopnicy niedaleko Tarnowa