Spacerujący żubr białowiesko-nizinny - Rezerwat Pokazowy Żubrów, Białowieża (22 lipiec 2018)

Żubr białowiesko-nizinny