Żuraw zwyczajny na obszarze chronionym Natura 2000 - Bolimowski Park Krajobrazowy (05 luty 2018)

Żuraw zwyczajny